Korekta zeznania podatkowego online dating

PIT-37 to formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, za pośrednictwem płatnika.

Takie formularze pity 2015 wypełniają z reguły pracownicy etatowi oraz właśnie zleceniobiorcy.

Dlatego w 2010 roku obowiązek ten zniknął, natomiast w elektronicznym formularzu zeznania podatkowego PIT dodano pole, które powinien zaznaczyć małżonek składający wspólne zeznanie roczne.

Od tej pory urząd skarbowy uznaje, że małżonkowie rozliczają się na jednej e-deklaracji, o ile zostało zaznaczone wspomniane pole, a deklaracja została podpisana podpisem elektronicznym przez jednego z małżonków.

Dzięki temu możemy wypełnić naszą deklarację samodzielnie, bez pomocy biura księgowego.

Ale na Słowenii nie można było składać e-deklaracji bez podpisu elektronicznego – a jak jest w Polsce?

Elektroniczne zeznanie roczne można wypełnić on-line lub off-line, korzystając z aplikacji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów.

Można je również złożyć, korzystając z programów księgowych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że składając zeznanie podatkowe PIT drogą elektroniczną, możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Ponieważ dzięki platformie e-Deklaracje możliwe jest szybsza ewidencja i księgowanie złożonych deklaracji Pity.

Wysłanie formularza przez Internet zmniejsza również ryzyko popełnienia błędu, a w razie pomyłki umożliwia szybką korektę.

Search for korekta zeznania podatkowego online dating:

korekta zeznania podatkowego online dating-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “korekta zeznania podatkowego online dating”